ORD FRA DIRIGENTEN

Vi lærere i GSS har som hovedmål med undervisningen å spre musikkglede blant elevene. Ved å lære dem å spille et instrument, lærer vi dem også å lytte til musikken på en ny måte. Undervisningen er tilpasset hvert enkelt barns alder, evner og kunnskaper, men også barnas egne ønsker for spillingen. På denne måten vil vi gi dem mulighet til å utnytte potensialet sitt så godt som mulig. I orkester får barna oppleve samspillgleden: å kunne spille sammen med venner, og med flere forskjellige instrumenter, noe som gir spillingen en annen dimensjon. Vi legger vekt på kvalitet i arbeidet, slik at konsertene våre gir alle en god opplevelse.

HILSEN CHRISTINE AANERUD, HOVEDDIRIGENT

 

INSTRUKTØRER OG DIRIGENTER

CHRISTINE AANERUD, FIOLIN
Christine er født og oppvokst i Frankrike. Hun har studert musikk ved Konservatoriet i Versailles, og så tatt utdannelse som fiolinpedagog ved Norges Musikkhøgskole. Hun har vært fiolinlærer ved flere musikkskoler i Frankrike, og var også fiolinist i tangokvintetten Tsigane-Tango. Siden 2001 har hun undervist i forskjellige strykeorkestre i Oslo, blant annet Vestre Aker Strykeorkester, hvor hun fortsatt er fiolinlærer og orkesterdirigent. Fra 2005 har Christine vært fiolinlærer og dirigent i Grefsen Skoles Strykeorkester, og hun har vært hoveddirigent siden høsten 2012. Høsten 2017 har hun sammen med Mari Ystanes Fjeldstad startet et nytt strykeorkester på Haugerud i Oslo.

Christine kan nås på christine.aanerud@kul.oslo.kommune.no

 

NINA FØRISDAL, FIOLIN
Nina har utøvende og pedagogisk utdannelse fra Norges musikkhøgskole, samt en mastergrad på Fartein Valens fiolinkonsert. Hun har også studert med barokk-fiolinisten John Holloway i Dresden. Som utøver har kammermusikk hatt en viktig plass. Spesielt kan nevnes Camelia strykekvartett og samarbeidet med Hot Club de Norvège, og barokkgruppen Bragernes Barokk.Som pedagog har hun i flere år jobbet ved kulturskolene i Stokke og Eidsvoll. Nina har også undervist på en rekke kurs, blant annet Valdres Sommersymfoni og Klækkenkurset. Som instruktør/dirigent kan nevnes engasjementer med blant annet Frimurernes orkester, Vestfold ungdomsstrykeorkester og Oslo kammer-orkester. Hun er ansatt på Barratt Dues musikkinstitutt og underviser i fiolin på Musikk på Majorstuen, et talent-tilbud for barn i grunnskolealder på Majorstuen skole. Som ansatt i Oslo kulturskole gir Nina fiolintimer i Grefsen skole strykeorkester og er dirigent for juniororkestret.

Nina kan nås på nina.forisdal@kul.oslo.kommune.no

 

STINA KVALBEIN BLYVERKET, CELLO
Stina Kvalbein Blyverket er utdannet cellist fra Rogaland Musikkonservatorium og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København med lærerne John Mørk, Morten Zeuthen og Henrik Brendstrup. Hun har blant annet hatt frilansoppdrag i Det Kongelige Kapel, Tromsø Symfoniorkester og i Kristiansand symfoniorkester. For tiden spiller hun på mange av produksjonene til Oslofjord Kammerfilharmoni og  mye med sin faste strykekvartett. Stina har spilt konserter i Kina, på Svalbard, i Italia, Tyskland, England, Irland, Kroatia, Latvia og alle de nordiske landene. Stina har jobbet i Oslo kulturskole med celloundervisning og orkesterledelse fra 2001. Hun jobber i strykeorkestrene på Kjelsås og Grefsen skole samt et prosjekt på Tøyen skole.

 

BÅRD BOSRUP, CELLO
Bård fikk sin utdannelse i Stockholm, Oslo og Los Angeles med bla Frans Helmerson, Aage Kvalbein og Lynn Harrel som sine lærere.Bård har vært Solocellist i Magdeburg Philharmonie, Robert Schumann Philharmonie, Staatskapelle Halle, Kristiansand Symfoni-orkester og Sjællands Symfoniorkester i København. Han har også vært solist med en rekke tyske orkestre. Sin debut fikk han med KORK som solist i Dvoraks cellokonsert 25 år gammel. Han har jobbet fast i Magdeburg Strykekvartett i 10 år. Bård har spilt sammen med en lang rekke av anerkjente musikere og kunstnere. Dette har resultert i utstrakt konsertvirksomhet. Etter 14 år i Tyskland flyttet Bård tilbake til Norge. Han har grunnlagt og driver orkesteret Oslofjord Kammerfilharmoni, som spiller operaoppsetninger og konserter. I juli 2011 kunne de presentere deres første CD sammen med klarinettisten Hans Christian Bræin med utgivelse av norske verker for klarinett og strykere.

I 2016 hadde han egen solokonsert ved Oslo Kirkemusikkfestival med urfremføring. Bård har deltatt på en rekke CD utgivelser innenfor klassisk, pop og jazz. I 2011 kom hans første CD ut med norsk romantisk musikk for cello. Siden 2009 har han turnert i Norge med Rikskonsertene og en egen soloproduksjon for barn bygget over Bachs cellosuiter: Bård & Bach. Her spiller han også på elektrisk cello i tillegg til akustisk cello. Bård er en etterspurt cello pedagog og er ansatt ved kulturskolen i Bærum og Oslo samt ved Edvard Munch videregående skole.

 

JULIE OSELAND, FIOLIN
Julia Løvdahl Oseland har bachelorgrad i musikkpedagogikk fra Norges Musikkhøgskole og fullfører nå en mastergrad i musikkterapi. Hun studerte fiolin hos Harald Aadland og avla sin utøvende eksamen i 2015. Julia har også årsstudium i musikk og helse, og didaktikk for musikkbarnehage ved Barratt Due Musikkinstitutt. Hun er fiolinlærer i Grefsen Skoles Strykeorkester, i tillegg til å undervise i Strykerne i Oslo Sør og Vestre Aker Strykeorkester. Julia har holdt flere strykerkurs på skole og aktivitetsskole, og tar spilleoppdrag med ulike ensembler i ulike sjangre ved siden av undervisning.

 

MARY-JANINE, FIOLIN
Mary-Janine har en Bachelor i Musikk-pedagogikk fra “Gheorghe Dima” Musikk Akademiet (2012-2015). Hun har Praktisk Pedagogisk Utdanning (2015-2017) og Master i Musikkpedagogikk fra Norges Musikkhøgskolen (2017- nåværende). Mary-Janine har i perioden 2014-2018 arbeidet som fiolinlærer ved Norsk Musikkskole, Maya Kulturskole, Disen skole, Foss Videregåendeskole, Strykerne Oslo Sør og Tonsenhagen skoles strykeorkester.

Mary-Janine kan nås på marye_4ever@yahoo.com

 

IDA KRISTINE HANSEN, FIOLIN

Ida Kristine er i permisjon dette semesteret.