INFORMASJON

Har du lyst til å lære å spille fiolin, bratsj, cello eller kontrabass? Eller kanskje du har lyst til å lære noter og synes det er skikkelig gøy å spille sammen med noen andre? Da kan du være med i Grefsen skoles strykeorkester (GSS). Hos oss får du en egen spilletime i uka i tillegg til spilling i ett av våre orkestre. Når du begynner helt fersk på et instrument, må du ha spilt i et halv til ett år før du kan spille sammen med de andre i orkesteret. Nybegynnerne får likevel spille sammen med de andre på et par arrangementer i løpet av året.

PRAKTISK INFORMASJON

Grefsen skoles strykeorkester (GSS) tilbyr undervisning i fiolin, bratsj og cello i øvingslokaler på Grefsen skole. Vi øver på tirsdager og både individuelle timer og orkestertimer holdes mellom kl. 14 og 20. Noen av instruktørene har individuelle timer også andre dager i uken. Grefsen skoles strykeorkester er en foreldredrevet organisasjon. Det betyr at dere som foreldre bytter på å hjelpe til ved de arrangementene orkesteret er med på.

Orkesteret finansieres gjennom:

 • Semesteravgift
 • Offentlig støtte via De unges orkesterforbund (UNOF)
 • Midler som søkes fra bydel Nordre Aker og via diverse organisasjoner.

Semesteravgiften er for tiden kr.  2700,- Har du ikke eget instrument, kan du leie et for 400,-

Elevene får dyktige lærere med solid musikkfaglig utdanning og pedagogisk utdannelse og lang erfaring. De fleste av våre instruktører er ansatt og subsidiert gjennom Oslo musikk- og kulturskole (OMK).

Orkesteret er delt i underorkestre etter hovedsakelig alder:

 • Småstrykerne
 • Aspirantorkesteret
 • Juniororkesteret
 • Hovedorkesteret
 • Engebråten ungdomsstrykere

Det første året består hovedsakelig av individuell undervisning. Nybegynnerne får spilletime hver uke på Grefsen skole, men har tre-fire samlinger – såkalte småstrykersamlinger –  per semester. Etter cirka ett år med individuelle spilletimer får de plass i aspirant– eller juniororkesteret avhengig av alder. Orkestertrening er et viktig element, i tillegg til individuell undervisning. Fra 5. Klasse starter elevene i Hovedorkesteret og da har elevene kommet opp på et godt nok nivå til å kunne spille litt vanskeligere stykker.

Etter jul i 7. Klasse får elevene starte i Engebråten ungdomsorkester som er et orkester for ungdomsskoleelever hjemmehørende på Grefsen, Disen og Kjelsås. Elevene er da fortsatt medlem i sitt moderorkester og får fortsatt individuell undervisning der, samt at de kan få roller som solist og hjelpelærer for de yngre elevene.

Grefsen skoles strykeorkester har ulike samarbeidsprosjekter og konserter, og er med på flere spennende arrangementer i løpet av et år. De ulike begivenhetene fremgår av semesterplanen, en aktivitetskalender som legges ut på Spond i starten av hvert semester. På Spond finnes detaljert info om alle aktiviteter og faste orkesterøvelser.

Et foreldredrevet orkester krever også noe innsats fra de foresatte. Oversikt over foreldreoppgavene sendes i e-post eller legges ut på Spond.

Øvingstips:

 1. Litt øving er bedre enn ingen øving – gjør det til en vane å ta opp instrumentet hver dag. Prøv å tenke at å spille litt hver dag er like selvfølgelig som at man pusser tennene hver dag. De minste trenger at foreldrene sitter sammen med dem under spillingen.
 2. Ha instrumentet synlig og tilgjengelig, lag en koselig øvekrok der notestativet kan stå fremme.
 3. Hold konserter – for familie, venner, kjæledyr, kosedyr, etc.
 4. Foreldre: Det er både lettere og morsommere å spille når dere er med, hør på øvingen, still spørsmål, minn barna på hva læreren har sagt, gi ros når det går fremover. Følg med i lekseboken hva som er ukens lekse og hva læreren har skrevet. Bruk kreativiteten når det gjelder å få barnet ditt til å spille.
 5. Øv på en ting om gangen, velg ut en eller noen få takter og jobb med det til det går litt lettere. Spill det så sammen med resten og kos deg med hele stykket.
 6. Lek med instrumentet – prøv deg frem og finn ut nye klanger, nye måter å spille på. Lytt til ditt eget spill, kanskje hører du bedre hvis du lukker øynene.

Råd for å unngå skade på instrumentet:

 1. Pass godt på instrumentet – det er laget av svært tynt treverk og kan lett gå i stykker.
 2. Ikke utsett instrumentet for store temperatursvingninger. Hvis instrumentet har vært ute i kulden, må det temperes sakte. La instrumentet ligge i kassen en stund etter at du har kommet inn, først med lukket kasse, så med åpen kasse før du spiller på det. Dette fordi rask oppvarming lager kondens som igjen kan skade instrumentet.
 3. Ikke la instrumentet stå på varmekabler, nær varmekilder eller i direkte sollys, heller ikke rett under åpent vindu pga fare for sprekkdannelser.
 4. Instrumentet oppbevares tryggest i kassen. Tenk deg godt om hvis du legger det fra deg andre steder – er det trygt?
 5. Når det er sagt kan det på den andre side være fint om instrumentet kan ligge framme på et trygt sted i stuen. Kanskje dere kan lage en øvekrok der notestativ, noter og instrument står framme? Da vil øvingen lettere bli en del av dagens gjøremål.

Vedlikehold av instrumentet:

 1. Hårene i buen må settes inn med harpiks etter behov. Harpiks kan kjøpes i musikkforretninger, for eksempel Hornaas Musikk i Storgata 43. Det er ikke nødvendig med harpiks hver gang man spiller. Husk å tørke bort overskudd av harpiks fra strenger og fiolinen. Ha gjerne en myk fille liggende i kassen til dette formålet.
 2. Hårene i buen skal alltid slakkes før buen legges tilbake i kassen. Dette gjøres ved å løsne skruen til man ser at trådene blir slappe. Unngå å ta på buehårene, dette fordi fett fra fingrene ødelegger buen. Hårene stammer forresten fra ekte hestehaler!
 3. Hvis et hår løsner fra buen, skal dette ikke nappes ut, men klippes bort. Ellers løsner de andre hårene mye lettere.
 4. Skulderpute/skumgummipute må tas av når fiolinen legge i kassen, ellers blir fiolinen klemt.

Det hender at man er uheldig…

Det har ikke alltid vært så lett og vurdere om det skyldes uforsiktig bruk, en ulykke eller andre forhold og hvem som skal betale for hva.

Styret har derfor utarbeidet nye retningslinjer for betaling av reparasjon. På denne måten blir det likt for alle, og alle er forsikret mot utgifter over 1000,- kr.

Hvis det skjer en skade på instrumentet, vurderer spillelærer om instrumentet trenger reparasjon hos instrumentmaker. Ved behov for reparasjon leverer og henter dere instrumentet på Hornaas Musikk i Storgata 43 (www.hornaas.no).

Ingen skal utføre reparasjoner selv.

Celloer og kontrabasser er forsikret av orkesteret. Faktura på reparasjon av celloer kan derfor sendes til Grefsen skoles strykeorkester (GSS).  Fakturaen skal merkes med navnet på den som benytter instrumentet og gjerne instrumentets ID-nummer. Egenandelen på kr 1000,- må betales av barnets foresatte. Fioliner og bratsjer er ikke forsikret av orkesteret. Reparasjon må betales av barnets foresatte. Dersom regningen blir på over kr. 1000,-, kan man be om at overskytende beløp betales av orkesteret.

Instrumentansvarlig, Marit Mjelde Laane, skal orienteres om alle skader.

 

Utmelding

Dersom barnet ditt ikke vil spille mer, anbefales det å ta dette opp med spillelærer. Deretter sendes en e-post til medlem@grefsenstryk.no og kopi til spillelærer.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *