Har du lyst til å lære å spille fiolin, bratsj, cello eller kontrabass? Eller kanskje du har lyst til å lære noter og synes det er skikkelig gøy å spille sammen med noen andre? Da kan du være med i Grefsen skoles strykeorkester (GSS). Hos oss får du en egen spilletime i uka i tillegg til spilling i ett av våre orkestre. Når du begynner helt fersk på et instrument, må du ha spilt i et halv til ett år før du kan spille sammen med de andre i orkesteret. Nybegynnerne får likevel spille sammen med de andre på et par arrangementer i løpet av året.

PRAKTISK INFORMASJON

Grefsen skoles strykeorkester (GSS) tilbyr undervisning i fiolin, bratsj og cello i øvingslokaler på Grefsen skole. Vi øver på tirsdager og både individuelle timer og orkestertimer holdes mellom kl. 14 og 20. Noen av instruktørene har individuelle timer også andre dager i uken. Grefsen skoles strykeorkester er en foreldredrevet organisasjon. Det betyr at dere som foreldre bytter på å hjelpe til ved de arrangementene orkesteret er med på.

Orkesteret finansieres gjennom:

 • Semesteravgift
 • Offentlig støtte via De unges orkesterforbund (UNOF)
 • Midler som søkes fra bydel Nordre Aker og via diverse organisasjoner.

Semesteravgiften er for tiden kr.  2400,- Har du ikke eget instrument, kan du leie et for 400,-

Elevene får dyktige lærere med solid musikkfaglig utdanning og pedagogisk utdannelse og lang erfaring. De fleste av våre instruktører er ansatt og subsidiert gjennom Oslo musikk- og kulturskole (OMK).

Orkesteret er delt i underorkestre etter alder og musikalsk erfaring og nivå:

 • Småstrykerne
 • Aspirantorkesteret
 • Juniororkesteret
 • Kammerorkesteret

Det første året består hovedsakelig av individuell undervisning, inntil barna blir så erfarne at de kan spille noe i orkestersammenheng. Nybegynnerne får spilletime hver uke på Grefsen skole, men har tre-fire samlinger – såkalte småstrykersamlinger –  per semester. Etter cirka ett år med individuelle spilletimer får de plass i aspirant- eller juniororkesteret. Orkestertrening er et viktig element, i tillegg til individuell undervisning. I kammerorkesteret har elevene kommet opp på et godt nok nivå til å kunne spille litt vanskeligere stykker.

Grefsen skoles strykeorkester har ulike samarbeidsprosjekter og konserter, og er med på flere spennende arrangementer i løpet av et år. De ulike begivenhetene fremgår av semesterplanen, en aktivitetskalender som sendes på mail i starten av hvert semester. I tillegg sendes det ut e-poster i forkant av alle arrangementene med nødvendig informasjon.

Et foreldredrevet orkester krever også noe innsats fra de foresatte. Oversikt over foreldreoppgavene sendes i e-post sammen med semesterplanen.

Øvingstips:

 1. Litt øving er bedre enn ingen øving – gjør det til en vane å ta opp instrumentet hver dag. Prøv å tenke at å spille litt hver dag er like selvfølgelig som at man pusser tennene hver dag. De minste trenger at foreldrene sitter sammen med dem under spillingen.
 2. Ha instrumentet synlig og tilgjengelig, lag en koselig øvekrok der notestativet kan stå fremme.
 3. Hold konserter – for familie, venner, kjæledyr, kosedyr, etc.
 4. Foreldre: Det er både lettere og morsommere å spille når dere er med, hør på øvingen, still spørsmål, minn barna på hva læreren har sagt, gi ros når det går fremover. Følg med i lekseboken hva som er ukens lekse og hva læreren har skrevet. Bruk kreativiteten når det gjelder å få barnet ditt til å spille.
 5. Øv på en ting om gangen, velg ut en eller noen få takter og jobb med det til det går litt lettere. Spill det så sammen med resten og kos deg med hele stykket.
 6. Lek med instrumentet – prøv deg frem og finn ut nye klanger, nye måter å spille på. Lytt til ditt eget spill, kanskje hører du bedre hvis du lukker øynene.

Råd for å unngå skade på instrumentet:

 1. Pass godt på instrumentet – det er laget av svært tynt treverk og kan lett gå i stykker.
 2. Ikke utsett instrumentet for store temperatursvingninger. Hvis instrumentet har vært ute i kulden, må det temperes sakte. La instrumentet ligge i kassen en stund etter at du har kommet inn, først med lukket kasse, så med åpen kasse før du spiller på det. Dette fordi rask oppvarming lager kondens som igjen kan skade instrumentet.
 3. Ikke la instrumentet stå på varmekabler, nær varmekilder eller i direkte sollys, heller ikke rett under åpent vindu pga fare for sprekkdannelser.
 4. Instrumentet oppbevares tryggest i kassen. Tenk deg godt om hvis du legger det fra deg andre steder – er det trygt?

Vedlikehold av instrumentet:

 1. Hårene i buen må settes inn med harpiks etter behov. Harpiks kan kjøpes i musikkforretninger, for eksempel Hornaas Musikk i Storgata 43. Det er ikke nødvendig med harpiks hver gang man spiller. Husk å tørke bort overskudd av harpiks fra strenger og fiolinen. Ha gjerne en myk fille liggende i kassen til dette formålet.
 2. Hårene i buen skal alltid slakkes før buen legges tilbake i kassen. Dette gjøres ved å løsne skruen til man ser at trådene blir slappe. Unngå å ta på buehårene, dette fordi fett fra fingrene ødelegger buen. Hårene stammer forresten fra ekte hestehaler!
 3. Hvis et hår løsner fra buen, skal dette ikke nappes ut, men klippes bort. Ellers løsner de andre hårene mye lettere.
 4. Skulderpute/skumgummipute må tas av når fiolinen legge i kassen, ellers blir fiolinen klemt.

Det hender at man er uheldig…

Hvis det skjer skade på instrumentet vurderer spillelærer om instrumentet trenger reparasjon hos instrumentmaker. Ved behov for reparasjon sender dere en mail til informasjonsansvarlig og får nærmere beskjed om hva som skal gjøres. I de fleste tilfeller må instrumentet leveres og hentes ved Hornaas Musikk i Storgata 43 (www.hornaas.no). Instrumentansvarlig vurderer også om det er orkesteret eller foresatte som må bekoste skaden. Dersom dere har forsikring, betales kun egenandel. Tilbud om forsikring sendes ut på e-post og betales sammen med semesteravgiften.

 

Utmelding

Dersom barnet ditt ikke vil spille mer, anbefales det å ta dette opp med spillelærer. Deretter sendes en e-post til medlem@grefsenstryk.no og kopi til spillelærer.