Foreldreansvar

For at øvelser og arrangementer skal kunne gjennomføres på en god og ansvarlig måte, kreves det noe deltakelse fra foreldrene.

Fravær ved orkesterøvelse meldes fra i Spond-gruppa vår. Spond brukes for å gi detaljert og oppdatert informasjon – og for å gi beskjed om eventuelle endringer.

Fravær ved individuelle øvelser meldes direkte til lærer.

Foresatte gir selv beskjed til AKS om tidspunkt for individuell time og orkesterøvelse. Sendetid fra AKS skal være 10 minutter før individuell time. Se egen tabell for oppmøtetid for orkesterøvelsene. AKS legger dette inn som faste hendelser slik at dere ikke trenger å gi beskjed hver uke. Ved ekstraordinæare endringer av orkesterøvelser vil dirigenten gi beskjed til AKS.

Hovedorkesteret har pause fra 16.00 til 16.15. Det blir laget vaktliste for frukt, noe som betyr at foresatte leverer og serverer frukt i pausen. Bytt inbyrdes dersom dagen dere blir satt opp på ikke passer.