For å unngå skade

  • Pass godt på instrumentet, det er laget av svært tynt treverk som lett kan gå i stykker.
  • Ikke utsett instrumentet for store temperatursvingninger (unngå for eksempel direkte sollys, plassering på varmekabler, o.l.)
  • Instrumentet oppbevares tryggest i kassen. Tenk deg godt om hvis du legger det andre steder – er det trygt? Vær særlig oppmerksom på dette på orkesterøvelser, konserter og andre tilstelninger hvor mange er til stede.
  • Ikke la andre spille på instrumentet ditt.

Det hender man er uheldig

Det har ikke alltid vært så lett og vurdere om det skyldes uforsiktig bruk, en ulykke eller andre forhold og hvem som skal betale for hva.

Styret har derfor utarbeidet nye retningslinjer for betaling av reparasjon. På denne måten blir det likt for alle, og alle er forsikret mot utgifter over 1000 kr.

Hvis det skjer en skade på instrumentet, vurderer spillelærer om instrumentet trenger reparasjon hos instrumentmaker. Instrumentmaker Sevald Bismo har verksted i Torggata 24. Han kontaktes på 98093923 og tar bare imot kunder etter avtale.

Ingen skal utføre reparasjoner selv.

Celloer og kontrabasser er forsikret av orkesteret. Faktura på reparasjon av celloer kan derfor sendes til orkesteret.  Fakturaen skal merkes med navnet på den som benytter instrumentet og gjerne instrumentets ID-nummer. Egenandelen på 1000 kr må betales av barnets foresatte. Fioliner og bratsjer er ikke forsikret av orkesteret. Reparasjon må betales av barnets foresatte. Dersom regningen blir på over 1000 kr, kan man be om at overskytende beløp betales av orkesteret.

Instrumentansvarlig, Marit Laane, skal orienteres om alle skader.